Полезна информация

ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ НА КОНКУРСА ПРЕДОСТАВЯ НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ "СЪНРАЙЗ ТУРС" ДА СЕ ГРИЖИ ЗА РЕЗЕРВАЦИИТЕ И ИЗХРАНВАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ; за контакти: 0898 513 086, 0884 865 859, 078 988 825; email: mand_kn@abv.bg; МАЯ АНДОНОВА   ХотелиХотел СТРИМОН ГАРДЪН МЕДИКЪЛ СПА - 02/980 50 94, 0878 81 55 48 Парк хотел „КЮСТЕНДИЛ” -...

XXVII Международния конкурс за класическ…

Читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил обявява регламента на Двадесет и седмото издание на Международния конкурс за класическа китара, който ще се проведе от 4 до 6 април 2024 г. в гр. Кюстендил. Китарният форум e сцена за изява на участници от цяла Европа – ученици, студенти, преподаватели и утвърдени имена...

Регламент

Международният конкурс за класическа китара се организира ежегодно под патронажа на кмета на Община Кюстендил – инж. Огнян Атанасов. Художествен директор е Иван Андонов.
Конкурсът е включен в Програмата за закрила на деца с изявени дарби на Министерството на културата.
Двадесет и седмото издание ще се проведе в периода 04-06 април 2024 г.
В него могат да участват всички желаещи китаристи от страната, подали анкетна карта за участие и декларация за информирано съгласие в определения срок и състезаващи се като участници в следните възрастови групи:

Първа група - до четвърти клас – (до 11 годишна възраст).
Втора група - пети – седми клас (от 11 до 14 годишна възраст)
Трета група - осми – дванадесети клас (от 14 годишна възраст до навършване на 18 годишна възраст)
Четвърта група - над 18 г.
Пета група - “Свободна сцена на солиста”
Шеста група - “Китара +”
Седма група - “Камерна музика”
Осма група - “Китарни ансамбли и оркестри”

НАГРАДЕН ФОНД:

Парични и предметни награди на обща стойност 6000 лв.
В І група ще бъдат присъдени следните парични награди
І-ва-100 лв., ІІ-ра-90 лв., ІІІ-та-80 лв.  
Във ІІ група – еднократна целева финансова подкрепа /за І-ва , ІІ-ра и ІІІ-та награда/
В III група – едногодишна стипендия /за І-ва , ІІ-ра и ІІІ-та награда/
В  IV група:
І-ва-150 лв., ІІ-ра-130 лв., ІІІ-та -120 лв.   
В V, VІ и VІІ група:  
І-ва-150 лв., ІІ-рa-130 лв., ІІІ-та -120 лв.
В VІІІ група:
І-ва-200 лв., ІІ-рa-150 лв., ІІІ-та -120 лв.

Наред с паричните награди във всяка група  се връчват и допълнителни награди, подсигурени от спонсорите и спомоществователите на конкурса.
Класираните на първо, второ и трето място индивидуални изпълнители от втора възрастова група по класическа китара получават право да кандидатстват за еднократно финансово подпомагане за участие в майсторски клас или курс при условията и по реда на Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Класираните на първо, второ и трето място в трета възрастова група получават право да кандидатстват за еднократно финансово подпомагане и за стипендии при условията и по реда на Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. По тази причина в тези възрастови групи ще бъдат присъдени само по едно първо, едно второ и едно трето място, без дублиране на наградите.

На конкурса ще бъде присъдена Специална награда в памет на Валентин Вълчев.

Най-успешно представилият се китарист получава “Голямата награда” на конкурса – парична награда, предметни награди и картина от известен кюстендилски художник.

По решение на журито във всяка група ще бъдат присъдени по три специални награди.

 

Регламент и анкетна карта за участие - .pdf

Регламент и анкетна карта за участие - .doc

 

 

 


Читалище "Братство-1869", ул. "Отец Паисий" 11, гр. Кюстендил, п.к. 2500; е-mail: guitarfest06@abv.bg; тел.: 078 529 195, 078 526 395, 078 552 187;  факс: 078 529 195; gsm: 0887 651 034; http://guitarkn.bratstvokn.org/